HERO RPPC (1)

Port Call: Kansen voor digitalisering en energietransitie

2020-11-11T13:00:00 2020-11-11T14:00:00
Online

Biedt de coronacrisis meer kansen voor digitalisering en energietransitie?

Eerder dit jaar is door Erasmus UPT in opdracht van een quick scan uitgevoerd naar de impact op lange termijn van deze crisis op de haven. Onder leiding van Dr. Larissa van der Lugt en Dr. Bart Kuipers zijn antwoorden gezocht op de centrale vraag: op welke wijzen gaat deze coronacrisis de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op de lange termijn mogelijk beïnvloeden?

De conclusies van deze quick scan bieden lange termijn inzichten van de impact van deze crisis en de mogelijke kansen voor een versnelling van het herstel van de Rotterdamse haven.

Een gedeelde conclusie is dat de crisis vooral de al bestaande trends beïnvloedt. De belangrijkste al geïdentificeerde trends voor de Rotterdamse haven zijn:

  • energietransitie en omvorming naar circulaire economie
  • digitalisering in ketens en processen
  • herstructurering van supply chains: deglobalisering: re- en near-shoring

Inmiddels overspoelt de tweede coronagolf ons land en wordt de regio Groot-Rijnmond hard getroffen door nieuwe besmettingen. Gezien deze ontwikkelingen hebben wij Dr. Larissa van der Lugt (directeur Erasmus UPT) uitgenodigd om tijdens een Port Call deze Quick Scan - met de kennis van nu - verder toe te lichten. Ook laten Femke Brenninkmeijer (directeur NPRC) en Annet Koster (directeur Directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) hun licht schijnen over de drie benoemde trends in relatie tot de binnenvaart en zeevaart.


DATUM / TIJD

Woensdag 11 november van 13.00 - 14.00 uur


HOE WERKT HET?

Na aanmelding ontvangt u een mail met een link die toegang geeft tot deze interactieve online bijeenkomst. We maken hiervoor gebruik van Zoom Webinars. Deelname is gratis.

De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...
De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...