HERO haven avond (2)

Port Call: Havenstrategie

2020-12-16T09:00:00 2020-12-16T10:00:00
Online

Strategie Havenbedrijf Rotterdam voor de komende vijf jaar

Afgelopen zomer keurde de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam het strategisch plan voor de komende vijf jaar goed. Dit, terwijl Nederland net tussen de eerste en tweede lock-down wegens corona zat. Ook waren sommige geopolitieke issues nog niet duidelijk. Dat is overigens nog steeds zo. Voorlopig is niet in te schatten hoe de VS en China de komende tijd hun handelsbetrekkingen zullen vormgeven.

Volgens Michiel Nijdam, Head of Strategy bij Havenbedrijf Rotterdam, hoeft dat het bepalen van een strategie niet in de weg te staan. "De actualiteit heeft natuurlijk effecten, maar de strategische doelen voor de haven blijven onveranderd".

Wel is het zo, meent Nijdam, dat bepaalde trends nu versnellen of vertragen. "Op het gebied van investeringen in containercapaciteit zie je wellicht een vertraging, maar als het gaat om verduurzaming voorzien we juist een forse versnelling."


Ook voor u is de strategie relevant

Tijdens de Port Call deelt Nijdam de toekomstige havenstrategie met de deelnemers. De duurzaamheidsslag die versterkt wordt voortgezet heeft bijvoorbeeld effect op een groot aantal sectoren en branches.

Nijdam maakt duidelijk dat voor de strategie vooral gekeken wordt naar de haven als geheel, als een complex van industrie en logistiek. "Dat is de basis voor de toekomst. Als we vooruitkijken willen we een nog efficiëntere, betrouwbare en duurzame logistiek en industrie."

Het havenbedrijf kan ondernemingen daarbij helpen door te investeren in duurzame infrastructuur, denk aan pijpleidingen voor de uitwisseling van gassen. "We steken geld en energie in het optimaliseren van de digitale processen, opdat we betrouwbare supply chains kunnen realiseren."


DATUM / TIJD

Woensdag 16 december van 09.00 - 10.00 uur


HOE WERKT HET?

Na aanmelding ontvangt u een mail met een link die toegang geeft tot deze interactieve online bijeenkomst. We maken hiervoor gebruik van Zoom Webinars. Deelname is gratis.

De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...
De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...