HERO-RDM-D

Port Call Rotterdam Makers District

2021-06-02T09:00:00 2021-06-02T10:00:00
Online

Meet the makers

HET ROTTERDAM MAKERS DISTRICT IS DÉ PLEK IN DE REGIO VOOR DE INNOVATIEVE MAAKINDUSTRIE.

Het Makers District, bestaand uit de gebieden RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens (M4H) leent zich er perfect voor, jonge bedrijven kunnen hier doorgroeien naar grote gevestigde ondernemingen.

Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren maken hier kennis met de technieken van de toekomst.

Het Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen.


PORT CALL

Tijdens deze Port Call laten Jouke Goslinga (Programmadirecteur RDM Rotterdam) en René Schmitt (Real Estate Manager - RDM & M4H) zien wat voor soort bedrijven zij naar Rotterdam halen, waarom deze bedrijven van toegevoegde waarde zijn voor de haven en wat zij kunnen betekenen voor RPPC-leden. Ook nemen wij de deelnemers mee naar een aantal succesvolle samenwerkingen die zijn ontstaan vanuit het Rotterdam Makers District.


Captain AI

Eén van de gasten in onze studio is Vincent Wegener, ondernemer en medeoprichter van onder andere Captain AI en 3D print fieldlab RAMLAB. Captain AI ontwikkelt software om schepen autonoom te laten varen en heeft daarnaast een aantal digitale tools ontwikkelt die nodig zijn om autonoom varen mogelijk te maken, zoals de Google Maps voor de waterwegen.

De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...
De rolspecifieke tekst informatie wordt geladen...